Home » Theateragenda » Cultuur kleurt uw leven

Cultuur kleurt uw leven

Met deze toepasselijke woorden opent de Stichting Culturele Evenementen haar najaarsprogramma 2019 in Theater “De Klimboom”. Ook nu weer een zeer gevarieerd programma waar ongetwijfeld ook voor u wel een interessante voorstelling bij zal zijn.

Het programmaboekjeboekje dat hierbij hoort is mede met financiële steun van lokale en regionale adverteerders gerealiseerd. Zonder hen en uw bezoek, enthousiasme en applaus zou het niet mogelijk zijn om ons knusse theater als cultureel pareltje te laten schitteren.
Met dank aan Puur Weijers en Weijers die ook nu weer gezorgd hebben voor een breed scala van o.a. muziek, zang, cabaret, evenementen en theater.

Naast de veelsoortige voorstellingen en kindervoorstellingen zijn er ook 4 “thema-lezingen” en een themadag in het kader van Leven met Aandacht.
In de theateragenda op deze site en in het programmaboekje geven we u een kort overzicht van hetgeen er in de loop van de komende maanden geprogrammeerd is. Daarnaast brengen we de voorstellingen via een afzonderlijke Nieuwsbrief onder uw aandacht. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@puurweijersenweijers.nl

Eventuele voorstellingen waarvan we nu nog niet weten of die er zullen zijn, maken ook bekend via een bericht op de site en via de Nieuwsbrief.

Onze stichting is een vrijwilligersorganisatie die volledig gerund wordt door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is echter ook het meest kwetsbare punt. Ook binnen onze groep zijn helpende handen dan ook steeds van harte welkom.